Politika privatnosti

Dobro došli

Kada koristite sajt berlight.rs, može se dogoditi da nam poverite svoje lične podatke (podatke o ličnosti) na obradu ili čuvanje. Svako prikupljanje, obrada i čuvanje vaših podataka biće u skladu sa važećim propisima Republike Srbije i novom evropskom regulativom o zaštiti podataka o ličnosti, GDPR (General Data Protection Regulation).

Vaša privatnost je važna. Zato pažljivo pročitate ovaj tekst i informišite se.

 

Koje tipove ličnih podataka prikupljamo

Prikupljamo dva osnovna tipa podataka.

Podaci koje nam direktno ostavite

Ovo su podaci koje nam ostavljate kada popunite bilo koji od obrazaca na sajtu berlight.rs. Možemo sačuvati i u posebnim slučajevima obraditi podatke poput: imena, prezimena, e-mail adrese, broja telefona, te opisa i fotografija proizvoda za koji se interesujete.

Podaci koje prikupljamo vašom posetom sajtu berlight.rs

Podaci o načinu na koji koristite sajt berlight.rs

Možemo sačuvati i u posebnim slučajevima obraditi podatke o tome koje ste sve proizvode pogledali na berlight.rs, ili koje ste ključne reči koristili za pretraživanje Interneta, a koje su vas dovele na naš sajt, kao i upite na našem sajtu, u polju Pretraga. Možemo sačuvati i u posebnim slučajevima obraditi tekstualne konverzacije sa zaposlenima u Berlight prodavnici, započete putem kontakt forme.

Podaci o Vašim uređajima

Tokom posete sajtu berlight.rs, možemo prikupiti i obraditi podatke o uređajima sa kojih pristupate sajtu. Ovi podaci mogu uključiti marku i tip uređaja, operativni sistem i njegovu verziju, jedinstvene oznake uređaja, te podatke o internet mreži sa koje pristupate berlight.rs.

Podaci o Vašoj lokaciji

Tokom posete sajtu berlight.rs, možemo prikupiti i obraditi podatke o Vašoj lokaciji, putem tehnologija kakve su IP adresa ili GPS senzor Vašeg mobilnog telefona.

U koje svrhe prikupljamo Vaše lične podatke

Berlight vaše lične podatke prikuplja i obrađuje u prvom redu u svrhe oglašavanja, unapređenja korisničkog iskustva na sajtu berlight.rs , kao i unapređenja sopstvenog poslovanja.

Kako bi korisničko iskustvo koje sajt berlight.rs nudi svojim posetiocima bilo kvalitetno i ‘po meri’, potrebno je prikupljanje podataka na osnovu kojih je omogućeno što preciznije određivanje ‘publike’ kojoj se ‘serviraju’ oglasi. Osim toga, na osnovu prikupljenih podataka utvrđujemo na kojim sadržajima na sajtu (na primer stranice pojedinih proizvoda) se korisnici najduže zadržavaju i koji sadržaji ih motivišu da pretražuju i druge delove sajta, nasuprot onih na kojima se korisnici zadržavaju kratko, ili nakon kojih napuštaju sajt. Budući da je ključni element ‘targeting’, odnosno publika kojoj se serviraju reklamni sadržaji, berlight.rs nastoji da svaka od reklama koje prikazuje korisnicima bude relavantna baš za tu ciljnu grupu korisnika, u kom kontekstu može koristiti, na primer, podatke o lokaciji korisnika, kao i druge srodne tehnologije koje pomažu u identifikaciji internet pretraživača korisnika.

Profilisanje korisnika

Budući da Berlight svojim korisnicima nudi dve vrste usluga:

  1. Prodaja rasvetnig tela i uređaja, i srodnih proizvoda;
  2. Projektovanje osvetljenja;

 

kao i da do svojih korisnika u velikoj meri dolazi putem reklama koje prikazuje putem Interneta, podaci koje prikupljamo o korišćenju berlight.rs, primera radi podaci o tome koje sadržaje korisnici pregledaju, mogu nam pomoći da im prikažemo kvalitetnije i relevantnije reklame.

Kako koristimo Vaše lične podatke

Berlight raspolaže prikupljenim podacima u kontekstu oglašavanja i unapređenja korisničkog iskustva (korisnicima poput vas, kojima bi dobrodošla informacija o našoj ponudi) na sajtu berlight.rs.

Berlight podatke o ličnosti koristi isključivo u skladu sa važećim propisima Republike Srbije, a u cilju pružanja usluga internet sajta, zaštite sopstvenih legitimnih (poslovnih) interesa, poboljšanja svojih usluga i korisničkog iskustva, zaštite interesa svojih korisnika, očuvanja bezbednosti korisnika, te očuvanja javnog interesa i javne bezbednosti.

Primera radi, podaci o proizvodu koji korisnici pregledaju na berlight.rs pomažu nam da shvatimo koji su proizvodi najpopularniji, i rangiramo ih prema popularnosti. Podaci iz tekstualnih konverzacija sa zaposlenima u Berlight koje ste započeli putem kontakt forme, pomažu nam da bolje razumemo korisnike, bliže shvatimo portebe korisnika i pružimo im bolje profilisano korisničko iskustvo.

Lične podatke korisnika Berlight čuva u bazama i na serverima zaštićenim savremenim bezbednostim tehnologijama, poput SSL enkripcije komunikacije vašeg internet pretraživača sa serverima, samo u slučaju popunjavanja formulara na sajtu. Pristup vašim podacima i njihovu obradu poveravamo isključivo našim zaposlenima i marketinškoj agenciji sa kojom sarađujemo, koji su iskusni u radu sa softverom. Berlight kontinuirano sprovodi mere zaštite bezbednosti vaših ličnih podataka, koje obuhvataju savremene radne procese, korišćenje savremenih bezbednosnih tehnologija, te mere fizičke bezbednosti servera i druge opreme.

Podatke čuvamo u trajanju koje je neophodno da obezbedi nesmetano pružanje usluga korisnicima. Konkretno, vaše lične podatke čuvaćemo sve dok redovno ili povremeno posećujete sajt berlight.rs, odnosno dok nam ne ispostavite zahtev za brisanje vaših ličnih podataka. Nakon podnošenja ovakvog zahteva, imamo zakonsku obavezu da određene podatke, na primer identifikaciju, čuvamo 30 dana pre konačnog brisanja.

Za prikupljanje i obradu bilo kojih podataka u bilo koju svrhu koja nije obohvaćena našom politikom privatnosti (ovom tekstom), Berlight će uvek tražiti vaš izričiti pristanak, odnosno postupati u skladu sa važećim propisima Republike Srbije.

Vaše lične podatke ne delimo sa trećim licima

 

Kakva su vaša prava u vezi sa ličnim podacima koje prikupljamo

U svakom trenutku, imate pravo na uvid u sve vaše lične podatke koje smo prikupili, koje čuvamo u skladu sa važećim propisima Republike Srbije.

U svakom trenutku, imate pravo da izmenite vaše podatke koji su netačni, kao i da povučete saglasnost koju ste prethodno dali za obradu vaših podataka. Takođe, u svakom trenutku imate pravo da podnesete zahtev za brisanje vaših ličnih podataka.

U svakom trenutku imate pravo na pristup informacijama o svim svrhama prikupljanja i obrade podataka na berlight.rs (ovaj tekst).

U slučaju da dođe do povrede vaših podataka koja može da predstavlja rizik po vas, imate pravo da o tome budete obavešteni bez odlaganja.

U slučaju da smatrate da je neko od vaših prava ugroženo, možete podneti pritužbu Povereniku za zaštitu podataka o ličnosti Republike Srbije.

Kako nam se možete obratiti sa pitanjima u vezi sa vašim ličnim podacima

U slučaju da imate bilo kakvo pitanje o zaštiti vaše privatnosti na berlight.rs, kao i o načinu skupljanja i obrade vaših ličnih podataka, molimo vas da nam se obratite preko kontakt forme na sajtu, na stranici Kontakt.

Šta se dešava u slučaju promena politike privatnosti

Politika privatnosti kontinuirano se dorađuje i podložna je promenama. U slučaju značajnih izmena, Berlight će sve korisnike obavestiti o izmenama na aktivan način, na primer putem e-maila ili jasno uočljivih obaveštenja. U slučaju da bilo koje buduće promene politike privatnosti budu podrazumevale umanjenje vaših prava, tražićemo od vas izričiti pristanak za nastavak korišćenja. U slučaju promena politike privatnosti, sve ranije verzije biće javno dostupne u arhivi.